Płatność bezgotówkowa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy – Jednostki organizacyjnej Powiatu Dębickiego wpłynęła w dniu 22  października 2019 r. petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych od podmiotu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa. OIK zamieszcza skan petycji na swojej stronie internetowej, na podstawie wyrażonej zgody podmiotu składającego.Przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z art. 10 ust. 1 wyżej cyt. ustawy.

(UMIEŚCIĆ SKAN/PDF)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy potwierdza, że w dniu 22  października 2019 r. wpłynęła petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych, która jest w trakcie rozpatrywania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Z poważaniem: Ośrodek Interwencji Kryzysowej