„…cierpienie może być przetworzone
nie tylko w sztukę, ale i w życie.”

Francine Shapiro