O nas

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy został powołany Uchwałą Nr III/25/06 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy.
Impulsem, który przyczynił się do utworzenia Ośrodka była potrzeba udzielania szybkiej i profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysu psychologicznego. Podstawowym założeniem było, że im szybsza profesjonalna pomoc, zwłaszcza w traumatycznych wydarzeniach, tym mniejsze negatywne objawy pourazowe.
Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dębicy powstał hostel dla osób w celu zabezpieczenia osobom bezpiecznego schronienia w nagłych sytuacjach kryzysowych.

Wszystkie rodzaje pomocy są bezpłatne.

 

 

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dębicy:

 

Dyrektor
Mgr Stanisława Dentko-Homlak

 • Pedagog
 • Szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy”
 • Studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej
 • Kurs warsztatowy „Interwencja Kryzysowa cz.I”
 • Kurs warsztatowy „Obszary Interwencji Kryzysowej cz. II”
 • Interwencja Kryzysowa w sytuacji kataklizmów i katastrof
 • Studium Psychoprofilaktyki
 • Studium Specjalne w zakresie Socjoterapii
 • Szkolenie „Pomoc i interwencja wobec osób z myślami samobójczymi
 • Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
 • Szkolenie „Analiza transakcyjna”

 

Główny specjalista OIK
Mgr Renata Wojna

 • Pedagog
 • Specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1353)
 • Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat NL nr 302)
 • Trzyletnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów GESTALT
 • Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
 • Szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”
 • Szkolenie „Praca z klientem niezmotywowanym – sprawcą przemocy”
 • Szkolenie „Praktyka pracy z osobami stosującymi przemoc”
 • Kurs warsztatowy „Praca z osobami stosującymi przemoc domową”
 • Kurs warsztatowy „Interwencja Kryzysowa cz.I”
 • Kurs warsztatowy „Obszary Interwencji Kryzysowej cz. II”
 • Warsztaty „Mediacje i rozwiązanie konfliktów rodzinnych oraz z udziałem dzieci”
 • Warsztaty „Program edukacji psychologicznej w zakresie pomocy psychologicznej”
 • Warsztaty „ Analiza transakcyjna a kształtowanie się poczucia tożsamości”
 • Studium Umiejętności Psychologicznych
 • Interwencja Kryzysowa w sytuacji kataklizmów i katastrof
 • Szkolenie „Pomoc i interwencja wobec osób z myślami samobójczymi
 • Studia podyplomowe z resocjalizacji i terapii pedagogicznej
 • Studia podyplomowe : Organizacja Pomocy Społecznej

 

Specjalista pracy z rodziną
Mgr Wenancjusz Matysek

 • Pedagog
 • Specjalista psychoterapii uzależnień (PARPA 1332)
 • Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (NL 292)
 • Studium psychoterapii uzależnień i współuzależnienia
 • Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Studium pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
 • Szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy”
 • Szkolenie „Praca z klientem niezmotywowanym – sprawcą przemocy”
 • Szkolenie „Praktyka pracy z osobami stosującymi przemoc”
 • Kurs warsztatowy „Praca z osobami stosującymi przemoc domową”
 • Studium Umiejętności Psychologicznych
 • Interwencja Kryzysowa w sytuacji kataklizmów i katastrof
 • Szkolenie „Pomoc i interwencja wobec osób z myślami samobójczymi”
 • Szkolenie „Motywowanie do zmian – strategie pozwalające wyjść z impasu”

 

Psycholog
Mgr Paweł Stachnik

 • Trening interpersonalny i intrapsychiczny
 • Trening skoncentrowany na rozwiązaniach
 • Trening kompetencji „Interwencja kryzysowa” – Studia podyplomowe w zakresie „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa”

 

Prawnik
Mgr Stanisław Rak

 

Opiekunowie w hostelu
Jadwiga Bąk
Edyta Dwojak
Renata Kukla