Komu pomagamy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy jest instytucją o zasięgu powiatowym.
Obejmuje swoimi usługami mieszkańców powiatu dębickiego. Pomoc dotyczy osób dorosłych.

Udzielamy specjalistycznej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji:

  • kryzysu rodzinnego
  • przemocy domowej
  • utraty, żałoby
  • zagrożenia samobójstwem
  • wypadków i katastrof
  • doświadczenia przestępstwa

 

Udzielamy porad prawnych i wsparcia.

Pomoc psychologiczna w OIK Dębica jest bezpłatna.

Osoby przebywające w hostelu również bezpłatnie korzystają z pomieszczeń, z mediów, natomiast same się żywią i same zabezpieczają leki oraz osobiste środki czystości. Jeżeli nie posiadają żadnych dochodów ani wsparcia rodziny pomocy materialnej udziela im MOPS/właściwy OPS.